آرشیو برچسب ها : ردیاب تزریقی

  کوچکترین ردیاب دنیا چه ویژگی هایی دارد:  کوچکترین ردیاب دنیا: کوچکترین ردیاب دنیا به صورت یک حلقه است که غیر قابل برش بوده و برای ردیابی افراد مجرم و تحت تعقیب استفاده می شود. این ردیاب به دور پای افراد قفل میگردد که در صورت فرار کردن مجرم می توانند، فرد را از طریق ماهواره […]