شهرداری ها

  • پنل ردیابی خصوصی برای شهرداری

 

شهرداری ها

ردیاب خودرو برای شهرداری ها

پنل ردیابی خصوصی برای شهرداری

ردیاب خودرو شهرداری ها

یکی از تکنولوژی های تولید شده، ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو و ردیاب شخصی برای شهرداری ها می باشد که مدیران این سازمان ها می توانند با تهیه این ردیاب ها و استفاده از آنها در خدمات رسانی مطلوب به شهروندان موفق تر عمل نمایند.

در اینجا به برخی از مزایای ردیاب ها اشاره می شود.

با نصب ردیاب در خودروهای شهرداری می توان در هر لحظه حرکت آنها را زیر نظر گرفت.
از کیفیت و نحوه جمع آوری زباله ها در هر منطقه اطمینان خاطر پیدا کرد و اگر مشکلی در نحوه خدمت رسانی به مردم وجود داشت بتوان به سرعت آن را برطرف نمود.
علاوه بر اینها رانندگان این خودروها می توانند در هر لحظه موقعیت خود را تحت نظر داشته باشند.
مکان هایی را که خدمت رسانی کرده اند یا مکان هایی که هنوز خدمت رسانی به آنها انجام نشده است را مد نظر داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را بخوبی انجام دهند.
همچنین رانندگان می توانند
با ارسال پیام هایی به مرکز کنترل در صورت بروز مشکل آنها را آگاه کرده تا درصدد رفع مشکل برآیند.
شهرداری ها علاوه بر این ها می توان با نصب ردیاب در تانکرها  و خودرو های حامل آب برای آبیاری پارک ها و فضاهای سبز نسبت به انجام وظیفه آنها نیز آگاه بود تا در صورت تخلف در خدمت رسانی، اقدامات لازم را انجام داد.
همچنین می توان با نصب در تجهیزات سنگینی که در خیابان ها یا کوچه ها مشغول آسفالت و یا خدمات دیگر می باشند، نسبت به انجام وظیفه مطلوب آنها نیز آگاهی پیدا کرد.