وزارت راه و شهرسازی

کنترل خودروهای راه و شهرسازی با ردیاب ایده ال

وزارت راه و شهرسازی

ردیاب خودرو وزارت راه و شهرسازی

ردیاب راه و شهرسازی

بهترین ردیاب امنیتی خودرو

ردیاب راه و شهرسازی

ردیاب خودرو ایده ال در وزارت راهو شهرسازی

انتخاب ردیاب خودرو شرکت ایده آل در وزارت راهو شهرسازی

ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو سازمانی در وزارت راهو شهرسازی

با توجه به اینکه بیشتر هزینه های سازمان راه و شهرسازی و سازمان های زیر مجموعه آن هزینه حمل و نقل خودرو های این سازمان می باشد شایان ذکر است که برای مدیرت  و کاهش این هزینه ها, بهترین گزینه  استفاده از ردیاب خودرو و سیستم مدیرت ناوگان می باشد و می توان کنترل کامل ای روی کل خودرو های این سازمان داشت و علاوه بر کنترل هزینه ها , نظارت کامل ای روی مسیر های تردد خودرو ها و مناطق مجاز و غیر مجاز آنها,چگونگی رانندگی و تشخیص راننده بی احتیاط و راننده خوب و نیز استفاده مجاز یا غیر مجاز از وسیله نقلیه داشت.

تاریخچه وزارت راه و شهرسازی

وزارت راهو شهرسازی یکی از وزارت‌خانه‌های دولت ایران است. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شده وزارت راهو شهرسازی را تشکیل داد.

این وزارت مسئول اداره امور حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و دیگر کشورهای جهان بود.

اهداف وزارت راهوشهرسازی

هدف وزارت راه و ترابر عبارت است از:
پی‌ریزی سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور، توسعه، تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی و دفاع ملی. بدین ترتیب احداث راه‌های ارتباطی کشور اعم از زمینی (راه و راه‌آهن) و راه‌های آبی و فراهم آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات استفاده صحیح از آنها- تأمین ترابری کشور جزو هدف اساسی این وزارت محسوب می‌شد.

سامانه ردیابی