جهاد کشاورزی

ردیاب های موجود روی خودروهای جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی

ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو برای سازمان جهادکشاورزی اصفهان

انتخاب ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو ایده آل برای جهادکشاورزی استان اصفهان و کلیه شهرستان های استان

ردیاب جهاد کشاورزی

ردیاب جهاد کشاورزی"<yoastmark

ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو  سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان

با توجه به اینکه بیشتر هزینه, و سختی یک سازمان واحد حمل و نقل آن سازمان می باشد و با توجه به بالا بودن هزینه های جاری خودرو و نیز هزینه های سوخت (بنزین) برای خودرو های خود سازمان و حتی کنترل مدیریت کارکرد خودرو های استیجاری شخصی سازمان به روش سنتی قدیمی دشوار می باشد, برای مدیرت هزینه ها بهترین گزینه برای مدیریت این واحد پر هزینه و نیز به دست آوردن کارکرد خودرو های استیجاری استفاده از ردیاب خودرو سازمانی و برنامه مدیرت ناوگان می باشد,که بتوان عملکرد این واحد را کنترل نمود.

ردیابی خودرو

سیستم ضد سرقت

ردیاب دزدگیر

ردیاب ماشین

سامانه ردیابی