محصولات

ردیاب خودرو FA-800

ردیاب خودرو FA-800 دارای 4 سیستم نرم افزاری کاملا فارسی - امکان خاموش کردن خودرو از راه دور - تماس دوطرفه - پشتیبانی از 5 ماهواره به صورت همزمان و ...

ردیاب خودرو روپتلا FM-ECO4 Light

ردیاب خودروروپتلا FM-ECO4 Light دارای 4 سیستم ردیابی کاملا فارسی - امکان خاموش کردن خودرو از راه دور - دکمه درخواست کمک اضطراری SOS و ...

ردیاب خودرو روپتلا +FM-ECO4

ردیاب خودرو روپتلا +FM-ECO4 دارای 4 سیستم ردیابی کاملا فارسی - امکان خاموش کردن خودرو از راه دور  - دکمه درخواست کمک اضطراری SOS و ...

ردیاب خودرو FA-802R3

ردیاب خودرو FA-802R3 دارای 4 سیستم ردیابی کاملا فارسی - امکان خاموش کردن خودرو از راه دور -دکمه درخواست کمک اضطراری SOS و ...

ردیاب خودرو ضد آب FA-802R2

ردیاب خودرو ضد آب FA-802R2 دارای 4 سیستم نرم افزاری کاملا فارسی - امکان خاموش کردن خودرو از راه دور - مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67 و ...

ردیاب خودرو ضد آب FMA-202

ردیاب خودرو ضد آب FMA-202دارای 4 سیستم ردیابی کاملا فارسی - امکان خاموش کردن خودرو از راه دور - دکمه درخواست کمک اضطراری SOS و ...


  • 1
  • 2